ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565

   

   

  หนังสือ

  ลงทะเบียน

  ตรวจสอบรายชื่อ

  เอกสารประกอบการประชุม

  Link เข้าร่วม
  1. ประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลแต่ละวิทยาเขต (วิทยาเขตหาดใหญ่ : ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี) และผ่านระบบ ZOOM Application                           
  2. ขอใช้พื้นที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
  1. ตรวจสอบข้อมูลวันใช้พื้นที่ออกงาน บริเวณ ชั้น3 เซ็นทรัลเฟสติวัล                
  2. ลงทะเบียนขอใช้พื้นที่ออกงาน บริเวณ ชั้น3 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

  ตรวจสอบรายชื่อ 

  รายงานผลการจัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการออนไลน์ ปี 2564

  Link ประชุม

  • การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 

  -

  ผลการสำรวจความคิดเห็น

  -

  -

  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “งาน ม.อ.วิชาการ” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม “งาน ม.อ.วิชาการ” ประจำปี 2565  ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30- 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Application

  ลงทะเบียน

  ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุม

  ระเบียบวาระการประชุม

  Link ประชุม

  ID : 97351414323

  Pass : 2650

  • แจ้งวันจัดกิจกรรม และรายละเอียดการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 65 ณ คณะ/ส่วนงาน
   

  ลงทะเบียนแจ้งวันจัดกิจกรรม

  ตรวจสอบวันจัดกิจกรรม

     

  Download โลโก้ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 รูปแบบ PNG/ รูปแบบJPG

  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ปี 2565

  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565

   ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

   

  Search