โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  ระบบสมัครอบรม/ตรวจสอบรายชื่อ/รายละเอียดโครงการอบรม

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 11-15 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563)  (ปิดรับสมัคร)
  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รุ่น 17-24 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)  (ปิดรับสมัคร)
  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รุ่น 25-31 (กันยายน - ตุลาคม 2563)  (ปิดรับสมัคร)
  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ รุ่น 32-34 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)  (ปิดรับสมัคร)

  new8 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ รุ่นยที่ 35 - 40 (มกราคม - เมษายน 2564) (กำลังเปิดรับสมัคร)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  + เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

  + สมัครอบรมระบบออนไลน์

  + ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Link ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบภาษีท้องถิ่น

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Search