ข่าวบริการวิชาการที่น่าสนใจ

  >> ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการที่น่าสนใจ <<

   

  สมส. จัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้)"

   

  อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก !!

   

  สมส. โดย สำนักงาน CMGF จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)แผนงาน IMT-GT ประจำปี 2563 

  อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก !!

   

  ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

  อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก !!

   

   

  ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักงาน CMGF จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนโครงการอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

  อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก !!

   

  Search