ติดต่อเรา

  แผนที่การเดินทางไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (ศูนย์บริการวิชาการ เดิม)

  map

  but15Link ที่อยู่ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน Google Map


  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (ศูนย์บริการวิชาการ เดิม)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

  ที่ตั้ง
  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10
  เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

   

  ติดต่อ
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-6972-7   หมายเลขโทรสาร 0-7428-6971   สายภายในโทร. (03)6972-7
  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  facebook: สพมส.ม.อ. 
  page facebook: https://www.facebook.com/psu.ohse/
  twitter : @outreach_PSU

   

   
  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search