Academic Outreach Center
Prince of Songkla University
งานประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
Ξ คลิ๊กที่นี่
งานประชาสัมพันธ์ 16/11/2560
งานประชาสัมพันธ์
สมัครหลักสูตรอบรม "เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนนำไปใช้อย่างถูกต้อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2"
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ เอ เฟสสอง โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่
» คลิ๊กที่นี่
งานประชาสัมพันธ์ 16/11/2560
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เราเป็นหน่วยงานมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ มากกว่า 10 ปี เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน และองค์กรของท่านไปร่วมกัน ด้วยความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานจัดสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานประเมินผลองค์กร ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา งานสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล) และงานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ วันนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยความเต็มใจ สนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งติดต่อเรามาได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ
ข้อมูลติดต่อศูนย์บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ
PSUPoll TEDx
halloffram banner cmgf
banner facebook banner psu
banner twitter uniservnetwork1
intrastaff consult
ระบบสมัครอบรมออนไลน์
register11
survey1
registerTest
trainingNeed

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์บริการวิชาการ

ที่อยู่ : อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Search